20 jaar 9/11: “We zijn twintig jaar geleden een stuk van onze naïviteit verloren”

Het Laatste Nieuws,

With the intervention of David Criekemans.
Read the article here