Jobs, Internships and Opportunities

Post thumbnail

There are currently the following vacancies at the Egmont Institute:

 


Junior Researcher with knowledge of the Arctic for the European Affairs Programme

Deadline for applications: 2 AUGUST 2024

 

Vacature: Junior Researcher met Kennis en/of Expertise over de Arctische Gebieden bij EGMONT – Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen

Offre d’emploi : Chercheur Junior avec Connaissances et/ou Expertise sur l’Arctique à EGMONT – Institut Royal des Relations Internationales

Version française ci-dessous

Functie: Interim positie vanaf eind augustus tot eind december 2024. Dringend

Beschrijving: EGMONT ondersteunt de Belgische FOD Buitenlandse Zaken bij het ontwikkelen van zijn Arctisch Beleid. De Junior Researcher zal volgende taken hebben:

Ondersteunen van de dagelijkse activiteiten van het Arctisch Project:

 • Bijwonen en bijdragen aan vergaderingen.
 • Aantekeningen maken en zorgen voor nauwkeurige verslagen van discussies en beslissingen.
 • Contacten onderhouden met diverse stakeholders, waaronder beleidsmakers, onderzoekers en andere experts.
 • Deelnemen aan evenementen en webinars die relevant zijn voor het werk van het programma.

Evenementenondersteuning: De Junior Researcher zal helpen bij het organiseren en beheren van evenementen, variërend van kleine workshops tot grote conferenties. Dit omvat logistieke regelingen, coördinatie met sprekers en deelnemers, opstellen van uitnodigingen en beleidsnota’s, en zorgen voor een vlotte uitvoering van de evenementen.

Uitvoeren van onderzoeksactiviteiten: De Junior Researcher zal verschillende onderzoekstaken ondersteunen. Dit omvat het verzamelen van informatie, uitvoeren van literatuuronderzoek, analyseren van gegevens en bijdragen aan het schrijven en voorbereiden van onderzoeksrapporten en publicaties.

Vereisten:

 • Masterdiploma in Internationale Betrekkingen of gelijkaardig.
 • Moedertaal Nederlands of Frans en vloeiend in Engels.
 • Een goede kennis van Arctische aangelegenheden en de Belgische politieke context is cruciaal.

Persoonlijke Eigenschappen:

 • Positieve ingesteldheid: Enthousiaste en proactieve werkhouding.
 • Snel leren: het vermogen om snel nieuwe taken en informatie te begrijpen en aan te passen.

Solliciteren: Sollicitaties worden op een doorlopende basis behandeld. De deadline om te solliciteren is 2 augustus. Alleen kandidaten, geselecteerd voor het interview op 19/08, worden op de hoogte gesteld.

CV + motivatiebrief in het Engels dienen als één pdf-bestand worden ingediend bij application@egmontinstitute.be

——

Version française:

Offre d’emploi : Chercheur/se Junior avec Connaissances et/ou Expertise sur l’Arctique à EGMONT – Institut Royal des Relations Internationales

Poste: Poste intérimaire à partir de fin août jusqu’à fin décembre 2024. Urgent.

Description: EGMONT soutient le SPF Affaires Étrangères belge dans le développement de sa politique arctique. Le/la Chercheur/se Junior aura les tâches suivantes :

Soutien des activités quotidiennes du Projet Arctique :

 • Assister et contribuer aux réunions.
 • Prendre des notes et rediger des comptes rendus précis des discussions et décisions.
 • S’engager avec divers acteurs, y compris les décideurs politiques, chercheurs et autres experts.
 • Participer à des événements et webinaires pertinents pour le travail du programme.

Soutien aux événements : Le/la Chercheur/se Junior aidera à organiser et gérer des événements en formats variés, de réunions restreintes à de grandes conférences. Cela implique des arrangements logistiques, la coordination avec les intervenants et participants, la rédaction des invitations et des notes de politique, et la garantie du bon déroulement des événements.

Réalisation d’activités de recherche: Le/la Chercheur/se Junior contribuera à diverses tâches de recherche. Cela comprend la collecte d’informations, la réalisation de revues de littérature, l’analyse de données et la contribution à la rédaction et à la préparation de rapports de recherche et de publications.

Exigences :

 • Diplôme de Master en Relations Internationales ou équivalent.
 • Langue maternelle française ou néerlandaise et maîtrise de l’anglais.
 • Une bonne compréhension des questions arctiques et du contexte politique belge est essentielle.

Qualités personnelles :

 • Attitude positive : Approche enthousiaste et proactive de leur travail.
 • Apprentissage rapide : Capacité à comprendre et à s’adapter rapidement à de nouvelles tâches et informations.
 • Un intérêt large pour divers sujets liés à l’Arctique est un avantage clé.

Candidatures : Les candidatures seront traitées sur une base continue. La date limite de candidature est le 2 août. Seuls les candidats sélectionnés en vue d’entretiens qui seront organisés le 19/08, seront informés.

CV + lettre de motivation en anglais doivent être soumis en un seul fichier PDF à application@egmontinstitute.be.

 


2-3 Traineeships for the Education & Training Programme

Deadline for applications: 28 July 2024

 


APPLICATIONS FOR INTERNSHIPS FOR THE ACADEMIC YEAR 2024/2025 ARE OPEN!

For an Autumn semester internship (Sept-Jan), applications must be received by 15 June at the latest.
For a Spring semester internship (Feb-June), applications must be received by 15 November at the latest.

Please note that due to the large number of applications we receive, we can only reply to shortlisted candidates.

 

The Egmont Institute offers internships in both their Communications & Events department and in the European Affairs Programme. Please make sure to apply to the correct one!

The Communications & Events department of the Egmont Institute is regularly looking for the assistance of a full-time Intern for periods of 3-4 months during the academic year. The internship is not remunerated, is onsite in our Brussels office, and must be combined with ongoing studies in a Belgian university.

If you are interested and fit this profile, please send your CV to Jean-Christophe Hoste, Communications & Events Director, by email to media@egmontinstitute.be mentioning in the subject line: Comms Internship.

 

The European Affairs Programme at the Egmont Institute regularly seeks a full-time Intern to support its research activities and events for 3–4-month periods during the academic year. Knowledge of the internal workings of the EU institutions and decision-making processes is essential.

This onsite internship, based in our Brussels office, is unpaid and must be combined with ongoing studies in a Belgian university. The working language is English, and proficiency in Dutch or French is an asset. We are looking for a fast learner with a positive attitude and a wide range of interests.

If you are interested and meet these criteria, please send your CV and motivation letter as 1 pdf to application@egmontinstitute.be, with “European Affairs Internship” in the subject line.

 


 

Be the first to know about new vacancies at the Egmont Institute

by subscribing to our Newsletter and

by following us on LinkedIn and Twitter!