Wie niet groot is, moet zijn leger afschaffen?

De Morgen,

With the opinion of Sven Biscop. Read the article