De opmars van de regio’s: verdamping van de natiestaat?

Date

22 April 2015

Location

Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel

Lunch debate with Prof.Dr. Luk Van Langenhove and former Minister-President Luc Van Den Brande and  Marc Franco, Hon.Ambassador.

Onze globaliserende wereld verkent zijn institutionele bedding.

België is niet het enige land dat binnen zijn staatsstructuur plaats heeft gemaakt voor subnationale deelgebieden. Noch is Europa het enig supranationale en regionale integratieverband dat zich tussen staten ontwikkeld heeft. Deze bestuurlijke entiteiten opereren niet alleen binnen of boven maar ook dwars door verschillende staten heen.

Moderne inzichten in staatsvorming en wereldordening alsook de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit liggen dus aan de grondslag van belangrijke bevoegdheidsverschuivingen. In die mate zelfs dat vragen zijn gerezen in verband met de uitholling, de verdamping van de natiestaat.

Onlangs schreef Prof. Luk Van Langenhove een boeiend en toonaangevend boek over dit verschijnsel van meerlagige besturen. Als Vlaams Minister-President en Voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s beleefde Luc Van den Brande deze ontwikkelingen in real time.

De diplomaat zal dit debat tussen de academicus en de politicus in goede banen leiden.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 april 2015 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon). Het aperitief wordt aangeboden vanaf 12u00. Om 12u30 volgt de zittende warme maaltijd met het debat.

 

Voor deelname dient te worden ingeschreven voor vrijdagavond 17 april 2015 via een e-mailbericht op vira@mail.org of een telefoon naar secretaris Lieven Vermote (0498 22 02 75).

Eventuele afmeldingen dienen ten laatste op maandagavond 20 april te gebeuren.

VIRA-leden storten 40€ op VIRA bankrekening (IBAN BE87) 430-0740601-94;

Niet-leden van VIRA betalen 45 € en voltijdse studenten 12 €.