Analist Sven Biscop: ‘Het Russische landleger zit volledig vast. Alles is ingezet, er is geen enkele extra capaciteit meer’

De Morgen,

With the opinion of Sven Biscop.

Read the article here.