‘Binnen NAVO hebben enkel VS voldoende munitie en raketten voor 30 dagen intensieve oorlog’

Trends Knack,

With the opinion of Alexander Mattelaer.

Read the article here.