De NAVO is het fundament van een verenigd Europa

De Tijd,

With the opinion of Alexander Mattelaer.

Read the article.