Defensiespecialist waarschuwt: ‘Bij nieuwe besparingen worden we een wingewest van de grootmachten’

Knack,

Interview with Alexander Mattelaer.

Read the article.