Een pact uit 1998 als inspiratie voor een oplossing in Noord-Syrië?

MO,

With the opinion of David Criekemans.

Read the article.