“El que ens fa europeus és l’Estat de benestar: defensem-lo”

La Vanguardia,

With the opinion of Sven Biscop.

Read it here.