Europa moet zichzelf niet zwakker voorstellen dan het is

De Morgen,

With the opinion of Sven Biscop.

Read the article.