Het Belgisch leger niet klaar om tijdens een gewapend conflict met Rusland extra manschappen te leveren, boven op de eenheden die al waren toegezegd in NAVO verband

De Morgen,

With the intervention of Alexander Mattelaer.

Read the article here