Latvija v?t?s iesp?jas piesaist?t ?zijas studentus

LSM.LV,

Interview of Thomas Renard on ASEM Meeting. Read the article.