Is de brandstichting in het asielcentrum van Bilzen terrorisme?

De Standaard,

With the opinion of Rik Coolsaet.

Read the article.