Is religieuze geletterdheid nog van belang voor onze diplomatie?

Kerk en Leven,

With the opinion of Sven Biscop.

Read the article.