Kunnen wij ons verdedigen als Rusland ons aanvalt?

21bis,

With the opinion of Jo Coelmont .

Read it here.