La covid-19 treu “prestigi ” als EUA i deixa una Xina “més agressiva” però “no canvia massa” l’ordre geopolític

La Républica (Cat),

With the opinion of Sven Biscop.

Read the article.