Militairen op straat zijn nuttig, maar op termijn onhoudbaar

De Morgen,

With the opinion of Alexander Mattelaer.