Mr. Trump, zijn we nog gezworen kameraden?”

De Standaard,

With the opinion of Sven Biscop. ‘Een geruststellend geluid’, dat hopen de Navo-partners te horen van Donald Trump op de top in Brussel. Maar of dat ook zíjn prioriteit is?…