‘Op korte termijn geen grotere terreurdreiging in België na machtsovername in Afghanistan’

Knack,

With the intervention of Sven Biscop.

Read the article here