Sven Biscop, defensie-expert uit Willebroek, is commandeur in de Kroonorde: “De rozet zal ik opspelden, zo ijdel ben ik wel”

Mediapart,

With the opinion of Sven Biscop.

Read it here.