Terrorrisikoen øker hvis fanger må være i syriske leirer

Bergens Tidende,

With the opinion of Thomas Renard.

Read the article.