The Recovery Fund still divides EU Member States

RTVS (Slovak TV),

Interview with Benjamin Bodson.
Original title: Fond obnovy stále rozde?uje ?lenské štáty EÚ

Watch the interview