Verandert Europa het geweer van schouder?

De Standaard,

Article written by Alexander Mattelaer (in Dutch).