Egmont Institute logo

De Verenigde Naties en de Democratische Republiek Congo: een ‘mission impossible’?

Post thumbnail print

In

Dit verzamelwerk wenst een bijdrage te leveren aan het debat over gewapende conflicten en de specifieke rol die de Verenigde Naties spelen bij het oplossen van deze conflicten. Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn het hoofdzakelijk interne conflicten zoals in Darfoer of Oost-Congo die op sporadische aandacht van de internationale gemeenschap kunnen rekenen. Ondanks het feit dat de Verenigde Naties nog nooit zo veel blauwhelmen uitgestuurd hebben, lijken ze niet in staat om deze conflicten een halt toe te roepen. De internationale gemeenschap lijkt ook zeer selectief in haar ingrijpen. Oost-Timor en Kosovo kregen voldoende aandacht, maar de conflicten in de Niger delta of Colombia blijven onderbelicht. Het boek laat je kennismaken met 11 conflicten over de ganse wereld. Bijdragen zijn geschreven door Belgische en Nederlandse specialisten met langdurige terreinervaring. Naast door academici zijn de bijdragen ook geschreven door mensen uit de journalistiek, het middenveld en internationale organisaties. Dit boek richt zich tot iedereen die zich vragen stelt bij de talloze conflicten in de wereld en hoe de internationale gemeenschap, in het bijzonder de Verenigde Naties, daarop reageert.

in Francis Baert, Ann Pauwels, Stefaan Smis, Langs de vuurlijn. De Verenigde Naties en gewapende conflicten, Wereldvisie-reeks 7, Oct. 2010.
(Photo credit: UN Photo, Martine Perret, Flickr)