Egmont Institute logo

Wat weten we (niet) over het geweld in Oost-Congo?

Post thumbnail print

In

in MO, 6 May 2013.

Toen de rebellengroep M23 eind 2012 Goma en enkele omliggende steden en gemeenten innam, gingen internationaal alle alarmsignalen af. En toen de leider van M23, Bosco Ntaganda, op 18 maart 2013 de Amerikaanse ambassade in Kigali binnenwandelde om zich over te geven, stond de internationale gemeenschap er perplex bij. Nochtans zijn de instabiliteit, de aanslepende gewelddadige conflicten in de regio en de hoofdrolspelers algemeen bekend. Of toch niet? In deze MO*paper gaan enkele deskundigen in op aspecten van de blijvende onveiligheid in Oost-Congo die meestal onderbelicht blijven. Met deze poging om meer inzicht te verstrekken in de toestand van deze cruciale regio, hopen zij ook bij te dragen tot een beter beleid ten opzichte van die regio.
(Photo credit: CC United Nations Photo, Flickr)