Egmont Institute logo

De trans-Atlantische relatie, Belgische welvaart en Europese cohesie: een synthese

Post thumbnail print

In

Weinig internationale relaties zijn zo belangrijk voor België als de trans-Atlantische. Deze behelst immers vitale economische, militaire en geopolitieke belangen. Zowel in de VS als in de structuur van het internationale systeem zijn evenwel grote veranderingen op til. Ik ben de leden van deze Kamercommissie daarom erkentelijk voor de mogelijkheid om (1) een sobere analyse te schetsen van wat er vandaag in de Amerikaanse politiek en diplomatie gaande is, (2) stil te staan bij de vraag waarom dit voor België van belang is, en (3) enkele ideeën aan te reiken hoe we op deze evoluties een antwoord kunnen bieden in ons eigen buitenlands- en veiligheidsbeleid. Mijn centrale stelling is dat de trans-Atlantische band van levensgroot belang blijft, maar dat de tijd wel dringt om onze eigen posities te herijken – niet alleen binnen de EU en de Navo, maar ook op het nationale niveau – in functie van de toename van internationale spanning.

NL: Lees hier de volledige tekst.
FR: Lire l’article en français.

(Photo credit: Egmont Institute)