Egmont Institute logo

Eb en vloed in 60 jaar Nederlands-Belgische betrekkingen

Post thumbnail print

In

De diagnose is al vaak gesteld: België en Nederland hebben een curieuze relatie. Er is veel dat hen samenbrengt: twee kleine/middelgrote staten aan de Noordzee, in de noordwestelijke hoek van West-Europa, beide heel erg afhankelijk van internationale handel voor hun binnenlandse welvaart en van de goodwill van de buurlanden voor hun veiligheid. Vitale belangen zouden hen dus in dezelfde diplomatieke bedding moeten duwen, maar dat blijkt maar af en toe te lukken. Ze delen een vijfhonderd kilometer lange grens, maar wederzijdse onwetendheid is courant. Nederland speelde ooit de rol van gidsland, waar zijn zuiderbuur een grenzeloze bewondering voor koesterde en Den Haag liet het zich welgevallen. Nu Nederland vandaag veel weg heeft van een dolend land, kijkt België (of is het Vlaanderen ?) hoofdschuddend en met enig ongeloof toe.

in Internationale Spectator, jg. 60, nr. 11, Nov. 2006, pp. 585-589.
(Photo credit: M.F. Naaldenberg / CC-BY-2.5-NL, Wikimedia Commons)