Egmont Institute logo

Ontslagnemend Belgisch buitenlands beleid

Post thumbnail print

In

Na de verkiezingen van juni 2007 verzeilde België in een bestuurlijk moeras. Aanhoudende disputen tussen Nederlandstalige en Franstalige partijen leidden tot een aanslepende regeringsvorming, die alle politieke energie opslorpte. Eerste ministers volgden elkaar vervolgens in snel tempo op. Vervroegde verkiezingen in juni 2010 maakten de impasse ten slotte compleet. België is goed op weg het wereldrecord regeringsvorming te breken (dat staat op naam van Cambodja met 353 dagen). Op het moment dat deze bijdrage wordt geschreven, is uitzicht op een nieuwe regering nog steeds in nevelen gehuld.

in Internationale Spectator, jg 65, nr.5, mei 2011, pp. 243-245.
(Photo credit: Mike Hammerton, Flickr)