Egmont Institute logo

Actualiteit Syrië: “Do something General!”

Post thumbnail print

In

Op het ogenblik dat dit artikel wordt geschreven, lijkt de crisis in Syrië af te stevenen naar een zoveelste hoogtepunt. Er wordt gevochten in de hoofdstad Damascus en in Aleppo. Naar welk scenario dit land – na 18 maanden van opstand – evolueert, is nog steeds onduidelijk. Houdt het regime stand? Wordt de dictatuur van een minderheid vervangen door de dictatuur van een relatieve meerderheid? Verbrokkelt het land in etnische enclaves zoals in het voormalig Joegoslavië of ontstaat een nieuw soort Libanon ? Of nog: zullen de volksgroepen die aan de oorsprong lagen van de eerste onlusten slagen in hun opzet om te komen tot meer economische vrijheid binnen een pluralistisch Syrië? Deze vragen blijven alsnog open. Misschien is intussen een en ander duidelijk, misschien ook niet. Wat wel vaststaat is dat op dit ogenblik nog geen definitieve lessen kunnen getrokken worden over de wijze waarop de internationale gemeenschap dit zeer bloedig conflict aanpakt. Het is dan ook met enige terughoudendheid dat ik ben ingegaan op de vraag om net nu een bijdrage te leveren over Syrië. Ik zal me dan ook beperken tot enkele beschouwingen van politiek-militaire aard.

in VVN Wereldbeeld, jaargang 36, nr. 163, 2012/3 , pp. 48-51.
(Photo credit: james_gordon_losangeles, Flickr)